Les

Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

For å forhindre koronasmitte skal alle arbeidsgivere i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte gjennomføre en risikovurdering av mulig smittefare.
Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer, og skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynets temaside om Koronavirus og tiltak i arbeidslivet gir verdifull informasjon.

(Oppdatert 23.03.20 16:02)

 

Kontakt oss
Leder i Parat Media
Liz Ovesen 
Mobil 901 17 560
Besøksadresse
Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo

Om Parat Media
Parat Media er en moderne,
robust og slagkraftig
bransjeorganisasjon for
ansatte innen media, it og
kommunikasjonsbransjen.

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?