Vi oppfatter at partene er enig om at det kan være hensiktsmessig med bruk av hjemmekontor i visse tilfeller.

Parat understreker at endret arbeidssted, slik som bruk av hjemmekontor, utløser drøftelsesplikt.

Parat understreker viktigheten av at det blir utarbeidet retningslinjer som gjelder for alle de som er omfattet av slike ordninger.

De felles anbefalingene mellom Parat/Parat media og MBL trekker opp enkelte punkter det kan være hensiktsmessig at partene diskuterer i denne sammenheng.

Det understrekes også at det gjelder en forskrift ved bruk av hjemmekontor. Denne fastsetter at det skal lages en avtale med den enkelte, der det er hjemmekontor som er fast og varig. Parat anbefaler at dette lages som et standard dokument som følger retningslinjene. Vi fraråder imidlertid de tillitsvalgte til å akseptere generelle dokumenter hvor arbeidstaker garanterer for at hjemmemiljøet er i samsvar med de krav som stilles i lov/forskrift. Det er i utgangspunktet arbeidsgivers ansvar og ivareta dette. Det gjøres enkelte unntak i forskriften, men det nødvendiggjør ikke en generell ansvarsoverdragelse til arbeidstaker.

Det er også særlig viktig for dere som tillitsvalgte å være bevisst på at forsikringsordningene normalt sett ikke er like gode på hjemmekontor. Dette dreier seg særlig om tap av fremtidig inntekt ved skade på hjemmekontor. Vi anbefaler at dere leser Parat sin artikkel om dette temaet, som oppsummerer med at en ulykkesforsikring som gjelder på fritiden, er den ideelle løsningen, for å sikre best mulig dekning.

Eventuelle spørsmål kan sendes til forhandling@parat.com

Her vil du finne anbefalinger og informasjon.