Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, sier partene den siste tiden har sittet i frivillig mekling uten å bli enige.
– Parat går nå inn tvungen mekling frem til midnatt, torsdag 31. mars. Vårt mål er å bli enige med Norsk Industri om en ny tariffavtale, men blir det ikke oppnådd enighet er vi i streik fra fredag 1. april, sier Olsen.

Krevende oppgjør
Parat-lederen sier årets oppgjør er krevende av mange årsaker.
– Teknisk beregningsutvalg (TBU) har nylig oppjustert årets prognose for prisvekst til 3,3 prosent. Samtidig er tallet beheftet med stor usikkerhet, en usikkerhet som i stor grad kan knyttes til krigen i Ukraina og sanksjonene mot Russland som medfører økning i energipriser og matvarepriser, i tillegg til prisøkninger på en hel rekke industriprodukter, sier Olsen.

I tillegg til usikkerhetene knyttet til prisutviklingen er det ifølge Olsen store økonomiske forskjeller mellom virksomhetene.
– Som en ansvarlig arbeidstakerorganisasjon vil Parat forsøke å finne en balanse i årets tariffoppgjør. Mange bedrifter går svært godt og leverer store overskudd. Tall fra arbeidsmarkedet viser også lave ledighetstall. Samtidig har vi vært gjennom en pandemi som har rammet enkelte virksomheter hardt. Vårt hovedkrav er uansett økt kjøpekraft, sier Parat-lederen.

Omfanget av en streik
Dersom det ikke oppnås enighet i meklingen, vil Parats medlemmer tas ut i ca 60 virksomheter ved en eventuell streik.
– Vårt mål er å oppnå enighet med arbeidsgiversiden og unngå streik. Dersom det allikevel blir streik vil den ramme en stor bredde av norske virksomheter i konkurranseutsatt industri, sier Olsen.

Se hvilke bedrifter som kan bli tatt ut i en eventuell streik her.