Spesialrådgiver og forhandlingsleder i Parat, Odd Jenvin-Steinsvåg, ser frem til gode og konstruktive forhandlinger.
– Lønn er selvfølgelig et tema, og vi skal også se på hvordan kompetanseheving kan ivaretas på en bedre måte. I tillegg vil vi også fremlegge krav knyttet til provisjonsordninger, og hvordan medlemmene kan ivaretas på best mulig måte gjennom presse- og mediaoverenskomsten, sier han.