Vi ønsker innspill til krav
Det er dere som vet hvordan tariffavtalen fungerer i det daglige, og hva som bør endres/forbedres. Vi oppfordrer derfor til å diskutere med medlemmene hvilke krav Parat skal legge frem. Forslag kan 
sendes inn til paratmedia@parat.com, og blir vurdert og prioritert av forhandlingsutvalget. 

Forhandlingsutvalg skal nedsettes

Forhandlingsutvalgene består av tillitsvalgte og minst en forhandler fra sekretariatet med kompetanse på avtaleområdet. Utvalget skal være så representativt og bredt sammensatt som mulig. 

Forhandlingstidspunkt
Forhandlingene starter 19. mai. Forhandlingsfristen er satt til 20. mai. Informasjon om resultatet av forhandlingene vil bli sendt ut og publisert på parat.com/tariff

Kontaktinformasjon må oppdateres
Logg inn på Min Side på Parat.com og oppdater dine medlemslister der slik at vi har riktige e-postadresser og mobilnummer, ved behov i det kommende oppgjøret. 

Har du spørsmål, kontakt forhandlingsleder Katrine Andresen Roald, e-post: 
katrine.andresen.roald@parat.com eller leder for Parat media Liz Ovesen, e-post: liz.ovesen@parat.com.