Partene er dessuten enige om at den enkelte medarbeider skal ha rett til en årlig samtale med sin arbeidsgiver om hvordan han/hun vurderes, også med hensyn til lønn. 

 

Partene er videre enige om at innføring eller endring i provisjonsordning skal drøftes med de tillitsvalgte før iverksettelse. 
 

Partene anerkjenner behovet for et mer fleksibelt arbeidsliv med hensyn til arbeidssted og bruk av hjemmekontor, og er enige om at det er behov for å se på løsninger for fremtidens arbeidsliv. I tariffperioden skal det settes fokus på dette temaet gjennom løpende informasjons- og erfaringsutveksling og derigjennom sikre nødvendig involvering. 

 

Overenskomsten løper fram til 31. mars 2022.