Medlemmene på presse- og mediaoverenskomsten gis et generelt tillegg på 7800 kroner. I tillegg til avsettes 3100 kroner til lokal fordeling. På toppen av dette vil det komme lokale tillegg i mange virksomheter.

Alle minstelønnssatsene heves med over 14 000 kroner. 

Parats forhandlingsleder Katrine Roald er godt fornøyd med oppgjøret.
– I tillegg til lønnstillegg er medlemmene sikret mer forutsigbarhet rundt lønn og provisjon, ved å øke tillitsvalgtsinvolveringen. Det er vi tilfreds med, sier hun til Parat24.

Les også: Forhandlingene i gang for Parat Media

Les hele tariffinformasjonen - Enighet på presse- og mediaoverenskomsten