Arnesen sier han er skuffet over at staten ikke vil føre reelle forhandlinger og anerkjenne statsansattes innsats.
– Vi har fremmet rimelige krav i tråd med frontfaget, men møter en arbeidsgiver som ikke er villig til å forhandle, sier YS Stat-lederen.

YS Stat finner ifølge Arnesen ikke grunnlag for videre forhandlinger.
– Når staten avviser alle våre økonomiske krav har vi ikke noe annet valg enn å bryte forhandlingene. Staten må innta en helt annen holdning når vi møtes i mekling 23. september, sier Arnesen.

YS Stat forhandler på vegne av følgende YS-forbund som har medlemmer i staten: Parat, Delta, Befalets Fellesorganisasjon, AVYO, Skatteetatens Landsforbund, Norsk Tollerforbund, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Skolelederforbundet og STAFO

Johan Hovde kommenterer at bruddet også vil få konsekvenser for lokalt lønnsoppgjør i Forsvaret for 2019, men da kun ift. en ytterligere uttsettelse. Når det oppgjøret er i havn vil det bli etterbetalt fra 1. juli 2019, noe som snart er ett og et halvt år. Vi skulle allikevel helst sett at partene hadde kommet til enighet i lønnsoppgjøret for 2020, men det er også grenser for hvor langt vi kan strekke oss. Dette betyr at det ikke blir gjennomført møter med arbeidsgiver iht. hovedtariffavtalen i staten, før partene har kommet til enighet. Møter etter andre lover og avtaler gjennomføres som normalt.