Dagen, som er frivillig å delta på, er for alle som tilhører Heimevernet og som har fått tillatelse fra sin sivile arbeidsplass til å bære uniformen på jobb. 

I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det viktigere enn noen gang å synliggjøre Heimevernet som en landsdekkende militær avdeling som er klare til å bistå i fred, krise og krig, mener Forsvaret.
– Vi gjør dette fordi vi ønsker å synliggjøre for Norge hva Heimevernet er, og hvilke personer som utgjør Heimevernet. Hensikten med Uniform på jobben-dagen er å skape stolthet og anerkjennelse for den innsatsen heimevernssoldaten legger ned, og vise hvor viktig HV er for den lokale beredskapen i alle landets kommuner. Vi håper en slik dag vil skape interesse og entusiasme for HV, sier generalmajor Elisabeth Michelsen, som er sjef for HV.

Johan Hovde., leder i Parat forsvar, sier dette er en fin måte å synliggjøre mangfoldet i Heimevernet og Forsvaret på. 
– Det kan tenkes at du i dag får se at hen som tar i mot barnet ditt i barnehagen stiller i uniform. Ikke bli overrasket, det er uniform på jobben-dagen. Ved å synliggjøre den militære uniformen, synliggjør vi samtidig styrken og mangfoldet i det norske forsvaret, sier han til Parat24.