Våre tillitsvalgte er Parat forsvar sin viktigste ressurs. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. Medlemmer som trenger bistand i forholdet til arbeidsgiver kan be sin nærmeste tillitsvalgt om råd og hjelp. De er vårt bindeledd mellom medlemmer og forbundet, og er våre hverdagshelter.

Ellen Belsom
Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg 
Mobil: 976 54 427 
E-post: ellen.belsom@forsvarsbygg.no

Edgar Sørlie
Hovedtillitsvalgt Hæren 
Mobil: 990 92 531 
E-post: edgar.sorlie56@gmail.com

Attila Kalmár
Hovedtillitsvalgt Forsvarets logistikkorganisasjon 
Mobil: 926 24 975 
E-post: akalmar@mil.no

Marianne Ekelund Ask
Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret
Telefon: 67 86 28 63
Militær telefon: 0515-2863
Mobil: 476 67 559
E-post: maask@mil.no

Gro Fonås

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 
Mobil: 470 27 595 
E-post: gfonas@mil.no

Ketil Aase
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret 
Telefon:  555 04 040
Mobil:  452 06 469
E-post:  Kaase@mil.no

Ove Kj Lyster
Hovedtillitsvalgt Forsvarsmateriell 
Militær telefon: 0515-3771
Mobil: 458 80189 
E-post: olyster@mil.no

Kjetil Bakkland
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret 
Telefon: 924 69 894
E-post: kbakkland@mil.no

Inger Neergård Hessen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet 
Mobil: 990 97610
E-post: ihessen@mil.no

Håvard Madsbakken
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Fellestjenester 
Mobil: 481 61 429 
E-post: hmadsbakken@gmail.com

Svein-Roar Rasmussen
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Operative Hovedkvarter  
Mobil: 900 98 266
E-post: rasmussensv@gmail.com 

Rigmor Christensen
Hovedtillitsvalgt Forsvarsstaben 
Telefon: 23 09 54 08 
Mobil: 959 94 663 
E-post: richristensen@mil.no

Håkon Knudsen Bøe

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole 
Mobil: 452 04 471 
E-post: hakonboe@gmail.com

Ida Grefslie
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Forskningsinstitutt 
Mobil: 47240287
E-post: Ida-Karine.Grefslie@ffi.no

Christian Reusch
Hovedtillitsvalgt Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Telefon: 2309 4410
Mobil: 99 20 82 48
E-post: christian.reusch@nsm.stat.no