Våre tillitsvalgte er Parat forsvar sin viktigste ressurs. De ivaretar viktige oppgaver når det gjelder avtaleverk og medbestemmelse på arbeidsplassen. Medlemmer som trenger bistand i forholdet til arbeidsgiver kan be sin nærmeste tillitsvalgt om råd og hjelp. De er vårt bindeledd mellom medlemmer og forbundet, og er våre hverdagshelter.

Hans-Petter Lyngsnes
Sentral hovedtillitsvalgt Forsvarsbygg 
Mobil: 977 20 364 
E-post: hans.petter.lyngsnes@forsvarsbygg.no

Siw Elvenes
Hovedtillitsvalgt Hæren 
Mobil: 957 48 387 
E-post: siw.elvenes@parat.com

Olaf Børresen
Hovedtillitsvalgt Forsvarets logistikkorganisasjon 
Mobil: 990 94 789 
E-post: oborresen@mil.no

Marianne Ekelund Ask
Hovedtillitsvalgt Cyberforsvaret
Mobil: 476 67 559
E-post: maask@mil.no

Jon Andresen
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Personell- og Vernepliktssenter 
Mobil: 932 10 131 
E-post: jonandrese@mil.no

Ketil Aase
Hovedtillitsvalgt Sjøforsvaret 
Telefon: -
Mobil: 452 06 469
E-post:  ketilaase@live.com

Ove Kj Lyster
Hovedtillitsvalgt Forsvarsmateriell 
Mobil: 458 80189 
E-post: olyster@mil.no

Trine Lise Thorbergsen
Hovedtillitsvalgt Luftforsvaret 
Telefon: 414 14 261
E-post: tlis-tho@online.no

Jorunn Trøen
Hovedtillitsvalgt Heimevernet
Mobil: 489 93 515
E-post: jtroen@mil.no

Håvard Madsbakken
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Fellestjenester 
Mobil: 481 61 429 
E-post: hmadsbakken@parat.com

Svein-Roar Rasmussen
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Operative Hovedkvarter  
Mobil: 900 98 266
E-post: rasmussensv@gmail.com 

Rigmor Christensen
Hovedtillitsvalgt Forsvarsstaben 
Mobil: 959 94 663 
E-post: richristensen@mil.no

Hanne Gjertrud Valstad Jensen
Hovedtillitsvalgt Forsvarets sanitet 
Mobil: 97 96 28 44 
E-post: 
hannjensen@mil.no

Snorre Jensen

Hovedtillitsvalgt Forsvarets Høgskole 
Mobil: 924 33 439
E-post: snojensen@mil.no

Ida Grefslie
Hovedtillitsvalgt Forsvarets Forskningsinstitutt 
Mobil: 47240287
E-post: Ida-Karine.Grefslie@ffi.no

Christian Reusch
Hovedtillitsvalgt Nasjonal sikkerhetsmyndighet 
Mobil: 99 20 82 48
E-post: christian.reusch@nsm.stat.no