Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i Forsvaret for 2021. Det er mye penger å forhandle om i år, så gjør en vurdering om du skal levere krav.

Partene har blitt enige om å delegere lønnsforhandlingene til difene, men det er verdt å merke seg at de som fortsatt har dette tillegget nå tilkommer det antall kroner som gjør at de kommer opp til neste lønnstrinn. Det betyr at de som har kronetillegget enten får ett eller to lønnstrinn. 

Flere arbeidsgivere har allerede satt frister for å sende inn lønnskrav. Vi ber deg derfor om å forberede ditt lønnskrav snarest mulig.

Brev ifm lokale lønnsforhandlinger i staten fra KMD
Protokoll fra forhandlinger i Forsvaret
Vedlegg 1 - Sikringslønn