Kjernen i den norske modellen
Det tekniske beregningsutvalget (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi, og legger frem to rapporter hvert år. En i forkant av inntektsoppgjøret og en etter oppgjøret. Med dette har partene en felles forståelse av de økonomiske forutsetningene når de setter seg ved forhandlingsbordet. Partene i arbeidslivet, både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er representert i TBU.

TBU ble opprettet allerede i 1967, og har siden dette bidratt til felles forståelse av konkurransemessige utfordringer og hvordan norsk økonomi fungerer.  
– For meg representerer TBU selve kjernen i den norske modellen, sa arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie  under 50-års markeringen.

Hovedtall fra rapporten
Årslønnsveksten i industrien samlet i NHO-området var 3,2 prosent.

Industriarbeidere i NHO-bedrifter: årslønnsveksten fra 2018 til 2019 er 1,9 prosent. Av dette utgjør overhenget til 2019 1,1 prosent. Etter årets mellomoppgjør er årslønnsveksten i 2019 0.8 prosent.

Virke-bedrifter i varehandel: årslønnsveksten fra 2018 til 2019 i Virke-bedrifter er beregnet til 1, 8 prosent. Av dette utgjør overhenget i 2019 1.1 prosent og garanti- og tarifftilleggene 0,7 prosent.

Staten: I staten er overhenget til 2019 1,5 prosent. Sammen med de avtalte tarifftilleggene på 1,5 prosent gir dette en årslønnsvekst i staten fra 2018 til 2019 på 3,0 prosent.

Spekter-bedrifter eks. helseforetakene: Sammen med de avtalte tarifftilleggene er årslønnsveksten fra 2018 til 2019 3,1 prosent. Av dette utgjør overhenget til 2019 0,8 prosent.

Spekter-bedrifter i helseforetakene: årslønnsveksten ble fra 2018 til 2019 3,1 prosent for de oppgjørene som er avsluttet. Av dette utgjorde overhenget til 2019 1,9 prosent.

For ansatte i finanstjenester: overhenget i finanstjenester utgjør til 2019 1,5 prosent. Sammen med de avtalte tilleggene gir dette en årslønnsvekst fra 2018 til 2019 på 2,5 prosent.

KS-området: de avtalte tarifftilleggene i KS-området ble i 2019 på 2,4 prosentpoeng. Sammen med et overheng på 0,6 prosent gir dette en årslønnsvekst på 3,0 prosent fra 2018 til 2019.

Likelønnstrekk ved oppgjørene
Videre ble det avtalt ekstra lønnstillegg og økte minstelønnssatser på avtaler med lavt lønnsnivå i henholdsvis YS-NHO området og YS-Virke området. Mellom staten og YS-stat er det avtalt høyere prosenttillegg i lønnstrinn der kvinner er i flertall.

Les hele rapporten her