Det nærmer seg slutten for lokale lønnsforhandlinger i FFI, FMA, Forsvarsbygg og NSM.

  • Vår HTV i NSM, Christian Reusch, kan melde om at forhandlingene er ferdig.
  • Ida Grefslie som er HTV i FFI forteller at det er kun siste finpuss som gjenstår.
  • FMA er i avslutningsfasen av forhandlingen informerer vår HTV Ove Lyster.
  • Forsvarsbygg er fortsatt i forhandlinger uttaler Ellen Belsom som er SHTV.


Det er arbeidsgiver som skal informere om lønnsendring. Vennligst ha litt tålmodighet både med arbeidsgiver og våre tillitsvalgte, så får dere informasjon fortløpende.

I Forsvaret er det fortsatt lenge til man kan formidle et resultat. Partene har i dag søkt KMD og hovedsammenslutningene om utsettelse av fristen til 15. desember 2019.

Det er fortsatt utfordringer knyttet til hvilke tillegg i Forsvaret som vil være pensjonsgivende. Parat forsvar mener at denne diskusjonen er en prinsipiell diskusjon knyttet opp til vedlegg 5 i Hovedtariffavtalen i staten og ikke en økonomisk diskusjon, selv om resultatet kan få økonomiske konsekvenser. Vi er klar til å sette oss ned og for å gå gjennom tilleggene i ATF, for å definere hvilke som er pensjonsgivende og hva som eventuelt ikke er pensjonsgivende sett opp mot Hovedtariffavtalen i staten vedlegg 5.