Nestleder i Parat forsvar, Eivind Olsen, forteller at partene i Forsvaret ikke kom til enighet i lønnsoppgjøret for 2019.
– Dette medførte et brudd i forhandlingene med påfølgende stevning, sier han.

Parat forsvar, sammen med Befalets Fellesorganisasjon, Norges offisers- og spesialistforbund og Forskerforbundet, fremmet i mai stevning til Statens lønnsutvalg. Da hadde partene i Forsvaret forhandlet siden september 2019.

Ifølge Olsen handler oppgjøret i hovedsak om pensjon. Den største utfordringen mellom partene har vært å finne en løsning for å lande forutsigbare tillegg, som ATF (Arbeidstidsavtale for Forsvaret), som pensjonsgivende tillegg for Forsvarets personell.

Økonomisk sett var det i 2019 satt av 1,24 prosent til lokale forhandlinger. Når en avklaring kommer, vil resultatet ha tilbakevirkende kraft fra 1. juli 2019