Det er YS Stat, hovedsammenslutningen der Parat er det største forbundet, som arrangerer konferansen for NSO (Nordiske statstjenestemenns organisasjon).

På agendaen på Fredriksten festning står blant annet "Lovfestet minstelønn – hvorfor vil ikke Norden ha hjelp av EU" og "Ukraina - situasjonen for de ukrainske statsansatte i de russiskokkuperte områdene".

Fra Parat deltar representanter fra flere av de store Parat-gruppene i staten – Parat NAV, Parat forsvar og Parat Statens vegvesen, i tillegg til Parat-leder Unn Kristin Olsen.