Arbeidsgruppen er nedsatt av regjeringen.
– I løpet av de siste tiårene er det flere ganger blitt pekt på at det bør gjøres en gjennomgang og vurdering av særaldersgrensene. Jeg er glad det viktige arbeidet nå er startet opp, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen i en pressemelding.

Ifølge pensjonsavtalen fra 2018 skal det utredes og avtales pensjonsregler for personer med særaldersgrenser og som er omfattet av ny offentlig tjenestepensjon. Reglene gjelder for eksempel helsefagarbeidere, sykepleiere, vernepleiere, renholdere, brann- og politifolk, som alle kan gå av med pensjon tidligere enn andre.

Den nye arbeidsgruppen skal blant annet redegjøre for den historiske bakgrunnen for særaldersgrense. De skal også vurdere tiltak som kan legge til rette for at folk i stillinger med særaldersgrense kan jobbe lenger eller gå over i annet arbeid.

Arbeidsgruppen ledes av Pål Molander, som er administrerende direktør ved Norsk institutt for vannforskning. Med seg i utvalget har han Bjørn Heine Strand, Seniorforsker, Folkehelseinstituttet, Kari Røren Strand Sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt, Katharina Herlofson, Forsker 1, OsloMet og Simen Markussen, Direktør, Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Gruppen har frist til 1. juni i år