Einan er utnevnt til statssekretær tirsdag, men starter først arbeidet i departementet 5. august.
– Jeg forlater ledervervet i Parat med vemod, men ser frem til å jobbe med mange av de samme arbeidsoppgavene som før, men på et annet nivå. Arbeidsmarked, arbeidsmiljø og velferd er viktige saker for norske arbeidstakere og partene i arbeidslivet, sier Einan.

Konstituert Parat-leder, Unn Kristin Olsen, gratulerer Einan med utnevnelsen selv om hun gjerne skulle ha beholdt ham i en lengre tid i Parat.
– Hovedstyret i Parat har konstituert Anneli Nyberg som ny nestleder. Nyberg er en erfaren tillitsvalgt med bred nasjonal og internasjonal erfaring som Parat vil få stor glede av og som jeg ser frem til å jobbe tett sammen med i tiden fremover, sier Olsen.

Parats generalsekretær, Trond Reidar Hole, sier Einan umiddelbart permitteres fra alle verv i Parat.
– Regjeringen har nå fått en ressurs vi gjerne skulle beholdt i Parat, men ønsker ham lykke til i ny jobb, sier Hole.