Parat forsvar var tidligere Forsvarets sivile tjenestemannslag (FSTL). FSTL ble stiftet den 15. desember 1960. I 2005 ble forbundsnavnet endret til Personellforbundet, og i 2018 ble forbundet en del av Parat og tok navnet Parat forsvar. 

Leder i Parat forsvar, Johan Hovde, ønsker i anledningen å minne om at det organiserte arbeidslivet er viktigere enn noen gang.
– Vi har siden oppstarten evnet å fornye oss, og er i dag et effektivt og veldrevet forbund som fyller 62 år. I alle disse årene har vi hatt en rekke tillitsvalgte som har stått på for rettighetene vi har i dag. Vi fortsetter å utvikle oss, vi ivaretar medlemmene og våre tillitsvalgte utgjør en forskjell. Vi gratulerer alle våre medlemmer med dagen, og takker for det organiserte arbeidslivet, sier Hovde.