Johan Hovde Johan Hovde
Forbundsleder
Mobil: 924 14 342
E-post: Johan.Hovde@parat.com
 Eivind Olsen Eivind Olsen
Nestleder
Mobil: 922 07 915
E-post: Eivind.Olsen@parat.com
 

Marianne Ask
Styremedlem
Cyberforsvaret - Kolsås
Mobil: 476 67 559

 Olaf Børresen
Olaf Børresen
Styremedlem
Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) - Oslo
Mobil: 990 94 789
 
Siw Elvenes
Styremedlem
Hæren - Setermoen
Mobil: 957 48 387 
 

Hans Petter Lyngsnes
Styremedlem
Forsvarsbygg - Bodø
Mobil: 977 20 364