* Lønnsutvikling
* Ansettelsesavtaler
* Arbeidsbestemmelser
* Turnus
* Ferierettigheter
* Medbestemmelse
* Oppsigelsesvern
* Etter- og videreutdanning
* Permisjonsrettigheter

Som medlem i Parat forsvar vil du være en del av en organisasjon som:

* forhandler lønns- og arbeidsvilkår for deg.
* jobber for at du, som ansatt i forsvarssektoren, skal ha best mulig arbeidsvilkår, og at dine rettigheter og din medbestemmelse blir ivaretatt.
* alltid har mulighet til å få råd og veiledning hos din tillitsvalgte eller en av våre rådgivere.
* gir deg tilbud om oppdaterte, tidsriktige kurs.
* et medlemskap i Parat forsvar er rett og slett din viktigste forsikring i arbeidslivet.