Det kan trekkes frem noen punkter som vi er fornøyd med:

  • Mange av satsene i avtalen er indeksreguleres, selv om dette ikke er regulert i avtalen.
  • Innretningen på erfaringstillegget er noe endret i forhold til innslagspunkt.
  • Under forberedende tjeneste får man en hjemreise ved 15-30 dagers tjeneste.
  • De som er ute på kortere oppdrag opparbeider også fridager.
  • Laveste og midterste nivå på misjonstillegg er slått sammen og lagt til tidligere midterste nivå.
  • Antall nivåer på utenlandstillegget er endret fra 5 til 3, og gir en tydelig forbedring for de på laveste nivå.
  • Familietillegget har blitt noe forenklet og vil treffe flere.

For mer informasjon om avtalen og de ulike vedleggene se:

https://www.parat.com/paratforsvar/lonn-tariff-arbeid-6482/lonn-og-avtaleverk