Engasjement skaper arbeidsglede, og arbeidsglede skaper engasjement. Det er blant konklusjonene i en ny rapport om arbeidsglede som Høyskolen Kristiania har utført for Parat.

Stikkord er medbestemmelse, selvbestemmelse og faglig ansvar.

Arbeidstakere som opplever arbeidsglede presterer bedre på jobb og setter i større grad søkelys på og ivaretar rutiner relatert til sikkerhet på jobb, heter det i rapporten.

Arbeidsglede er også med på å fremme ekstrarolle-adferd, det vil si at arbeidstakeren er villig til å strekke seg og yte det lille ekstra på vegne av organisasjonen. Arbeidsglede er rett og slett velferdsfremmede og prestasjonsøkende.

Mye av dette har vi allerede i Norge i arbeidsmiljøloven, blant annet når det gjelder medvirkning og tilrettelegging på arbeidsplassen.
– Eksisterende regler gir både arbeidsgiver og arbeidstaker stort handlingsrom til å skape arbeidsglede, sier Knut Erik Gaustad, høyskolelektor Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania.

Møt Knut Erik Gaustad, høyskolelektor Institutt for psykologi, pedagogikk og juss, Høyskolen Kristiania, prorektor for arbeidsliv og innovasjon ved Høyskolen Kristiania Jens Barland og Parat-leder Unn Kristin Olsen, som var til stede på Parats lederkonferanse på Gardermoen 7. september 2022.

Les rapporten her