Det ble avgjort i statsråd fredag, der kontreadmiralen ble utnevnt til viseadmiral i Sjøforsvaret og beordret i stillingen som ny sjef for E-tjenesten fra det tidspunktet Forsvarsdepartementet bestemmer.

Stensønes overtar som etterretningssjef etter generalløytnant Morten Haga Lunde.