Parat forsvar jobber for å ivareta deg som er ansatt i forsvarssektoren. Vi jobber hver dag for at du skal få en enda bedre arbeidsdag. Kom gjerne med innspill som vi kan ta med oss i møter/forhandlinger med FD, FST og FPVS. 

Parats juridiske avdeling består av mange dyktige advokater med spesialkompetanse innen bl.a. arbeidsrett, pensjon, arbeidsmiljø og ferie. Deres oppgave er å bistå medlemmene ved arbeidsrelaterte konflikter.

I tillegg får medlemmene en times gratis konsultasjon med advokat pr. år i privatrettslige forhold.

For oss er det viktig med lokal aktivitet. Har du forslag eller ønsker å bidra til aktivitet i regi av Parat, så kontakt din HTV eller regionskontoret. Gjennom Parat har du tilgang på kurs, konferanse og stipend til etter-/videreutdanning.

Alle medlemmene har tilgang på informasjon gjennom ukentlige informasjon fra forbundskontoret, nyhetsbrev og hjemmeside.