Les
Parat forsvar - for ansatte i forsvaret
En underorganisasjon i Parat
Parat - din arbeidstakterorganisasjon i YS Stat

Besøksadresse:
Lakkegata 23
Postadresse: Pb. 9029 Grønland
0133 Oslo

 

Kontakt:
Forbundsleder
Johan Hovde
Mobil + 47 294 14 342
 johan.hovde@parat.com