Statlig arbeidsgiverpolitikk

Statens personalhåndbok
Kravskjema for lokale lønnsforhandlinger
Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat, Unio og YS stat samt uorganiserte

Lønns- og personalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)

KMD - Brev lokale lønnsforhandlinger 2021

Statistikk- og beregningsutvalget sine tall 2021

Brief til lønnsoppgjøret 2021

Lønnsutvikling for stillinger 2016 opp mot 2021 i Forsvaret