Statens personalhåndbok

Lønns- og personalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)