Statens personalhåndbok
Kravskjema for lokale forhandlinger i staten
Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat, Unio og YS stat samt uorganiserte

Lønns- og personalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)
Brev om lokale avsetninger 201