Statlig arbeidsgiverpolitikk

Statens personalhåndbok

Kravskjema for lokale lønnsforhandlinger

Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat og YS Stat

Lønns- og personalpolitikk i staten (Kommunal- og distriktsdepartementet)

KDD  brev lokale lønnsforhandlinger 2022

Statistikk- og beregningsutvalget sine tall 2021

Brief til lønnsoppgjøret 2022

Lønnsutvikling for stillinger 2016 opp mot 2021 i Forsvaret