Statens personalhåndbok
Kravskjema for lokale lønnsforhandlinger
Lønnstabell i staten for medlemmer i LO Stat, Unio og YS stat samt uorganiserte

Lønns- og personalpolitikk i staten (Fornyings og administrasjonsdepartementet)