Den 27. september 2023 ble de sentrale parter i forsvaret enige om at lønnsoppgjøret ikke delegeres til DIF-ene, men gjennomføres som et sentralt oppgjør. Forhandlingene begynner i uke 41. Informasjon om resultatet kommer i løpet av oktober.

Det er derfor ikke nødvendig å sende inn lønnskrav til din hovedtillitsvalgt.

 ***************************

I 2023 ble det en historisk høy kronesum ved de sentrale forhandlinger, noe som har økt din årslønn med 31000 kroner. I tillegg er det satt av midler til å gjennomføre lokale lønnsforhandlinger, med 0,85 % av lønnsmassen på vår avtale. Det betyr at prosentsatsen som settes av til lokale lønnsforhandlinger er den samme som i 2022, men vi forventer at antall kroner som skal fordeles er litt høyere enn fjoråret.

Så er spørsmålet hva du skal gjøre? Vi har satt opp noen punkter for å hjelpe deg på veien.

  • Når søkte du sist? Hvis det er mer enn ett år siden, så kan det være lurt å søke.
  • Har du fått tilbakemeldinger eller indikasjoner på at du bør søke? Da bør du absolutt søke.
  • Har du argumenter som tilsier at du fortjener mer lønn? Da skal du søke. 
  • Sjekk ut hvordan din lønnsutvikling har vært.
  • Tenk gjennom hvilke argumenter du skal bruk i lønnskravet. Et godt lønnskrav får lettere uttelling og spiller din tillitsvalgte bedre. 

Vi vil anbefale deg at du begynner å jobbe med ditt lønnskrav. Det er viktig at du ikke fokuserer på for mange momenter i  lønnskravet, samtidig som at du bør være kort og konsis.

Vi har endret litt på lønnskjemaet, da det er viktig å få frem ansienitet i stilling for de som har stillinger med lønnsstige. I 2022 ble det en endring i hovedtariffavtalen i staten, så det finnes nå to ansieniteter knyttet til lønn. Den ene er lønnsansienitet som handler om hvor lenge du har jobbet (alt du har fått godskrevet teller med f.eks. førstegangstjeneste telles som ett år). Den andre ansieniteten er stillingsansienitet, det er hvor lenge du har hatt den stillingen du har nå. Sitter du i en stilling som er på stige, så kontroller at du følger utviklingen på stigen. Lønnstigene er på 10 eller 16 år. Har du spørsmål, så kontakt din tillitsvalgte.

Skjema for å søke lokale lønnsforhandlinger