Det sentrale lønnsoppgjøret i staten medførte store endringer i tariffavtalen for oss i YS. Var du på lønnsspenn tidligere, er det ingen endring. Var du derimot på lønnsramme, er du nå overført til lønnsstige. Det betyr at det ikke lenger er viktig med lang lønnsansienitet, men tid i stilling som er viktig. Avhengig av om du nå er i kort ramme (10 år) eller lang ramme (16 år), så er du sikret lønnsutvikling i disse årene. De 10 første årene er det 1,1 % lønnsøkning i begge rammer, i lang ramme er det 0,55 % fra år 11. 

Du har fått minst kr 10.000 i lønnsøkning allerede. Alle førstekonsulenter i staten har fått ett lønnstrinn ved det sentrale oppgjøret i 2022. Noen få kan ha blitt truffet av reglene for omlegging fra gammelt til nytt system, men dette vil være unntaksvis. Det betyr at du måtte ha 10 år eller mindre til toppen av stigen og stigen måtte være lengre enn 16 år, samtidig som du var på alternativ 3 til 10. 

Det er avsatt 0,85 % av lønnsmassen til lokale lønnsforhandlinger. Det betyr at det er ca halvparten av potten vi hadde i 2021. Hvis du skal få en andel av denne potten er det viktig at du gjør en god jobb med din søknad. En god søknad gir deg større sannsynlighet for gjennomslag og ikke minst er det lettere for din HTV å få gjennomslag for et godt lønnskrav. Det betyr at du er med å spille din tillitsvalgt god hvis du skriver et godt lønnskrav, samtidig som du er med på å øke din egen odds for å få uttelling ved lokale lønnsforhandlinger. 

Du vil få informasjon om søknadsfrist gjennom både arbeidsgiver og din tillitsvalgte. Husk å søke både gjennom linja (arbeidsgiver) og gjennom Parat forsvar. Prioriteres du høyt begge steder er muligheten for uttelling større.

Hvordan skrive lønnskrav?

Kravskjema

Frist for å bli ferdig med forhandlingene er utsatt til 30 november 2022. 

Virkningsdato for hele lønnsoppgjøret er 1. mai 2022.

Lykke til!