Nato-avtalen er en særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser for personell som tjenstegjør ved statsjoner, NATO-satber og andre enheter i utlandet. 

Nato-avtalen er fremforhandlet med Forsvarsdepartementet.

Nato-avtalen
Tilleggsprotokoll
Adminstrative retningslinjer