Hovedtariffavtale, lokale lønnsoppgjør, Hovedavtalen mv

Hovedtariffavtalene i staten 1. mai 2018 - 30. april 2020
Lønnstabeller for staten fra 1. mai 2019 - 30. april 2020
Brev fra KMD av 19.6.19 om gjennomføring av lokale forhandlinger 2019

Lønnsskjema

Link til Parats tariffside