Link til FOBID - alt av avtaler og regelverk i Forsvaret

ATF - Arbeidstidsavtale for Forsvaret
Vedlegg 1 - Unntaksprotokoll 2013-05-01
Vedlegg 2 - Protokoll ATF
Vedlegg 3 - Presisering til Arbeidstidsavtalen i Forsvaret og iverksettingsskrivet

Særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner 2022-2023
Administrative bestemmelser til særavtale for internasjonale operasjoner 2022-2023
Satser for utenlandstillegg til særavtale for internasjonale operasjoner pr 1. juli 2023

Nato-avtalen fra 2021
Nye satser for utenlands- og barnetillegg pr 1. juli 2022

Bestemmelse for lufttransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002)

Forsvarets personellhåndbok (FPH) del A – Personellpolitikk

Bestemmelser for militære 2. års lærlinger
Kompenasjonsavtalen i Forsvaret fra 1 august 2022
Iverksettingskriv til kompensasjonsavtalen fra 1 august 2022
Bonusordning