Hovedtariffavtalen i staten 2022-2024
Oppdatert lønnstabell pr 1. mai 2023

Hovedavtalen i staten
Ny hovedavtale i staten fra 2023

Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale Forsvaret
Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale Forsvarsbygg