Bestemmelse for HR
Vedlegg A Definisjoner

Veileder i HR del B - Forvaltning av militært tilsatte
Vedlegg 1 til Veileder del B - Prosedyre for Forsvarssjefens råd

Vedlegg 2 til Veileder del B - Prosedyre for frabeordring fra stilling

Vedlegg 3 til Veileder del B - Videreføring av bonus T35 gammel ordning

  Vedlegg 4 til Veileder del B - Ny bonusordning T35 - forvaltning av bonusordningen
Veileder i HR del C - Forvaltning av sivile
Veileder i HR del E - Internasjonal virksomhet, internasjonal innsats og internasjonale operasjoner
Veileder i HR del F - Fellesbestemmelser
Veileder i HR del G - Omstilling
Veileder i HR del I - Utdanning i Forsvaret
Veileder i HR del M - Kompetanse og medarbeiderutvikling
  Vedlegg 1 til Veileder del M - Kompetansekodeverk
Vedlegg 3 til Veileder del M - Manual for gjennomføring av medarbeidersamtale
Vedlegg 2 til Veileder del M - Instruks for lokal klagenemd