En formell stevning må sendes i løpet av tre uker, men dersom arbeidsgiver skulle imøtekomme vårt krav og fremlegge en liste over de tillegg som ikke er pensjonsgivende kan ATO være villig til å komme tilbake til forhandlingsbordet.

Arbeidsgiver vil også ha tre uker på seg til å gi tilsvar, og deretter skal Statens lønnsutvalg (SLU) finne plass til å behandle uenigheten. Vi er allerede er i månedsskiftet mai/juni, dette betyr at det kan bli høst før saken behandles i SLU.

Det ble ved lønnsoppgjøret i staten for LO, YS og UNIO avsatt 1,24 % til lokale lønnsforhandlinger med virkningsdato 1. juli 2019.

Partene i Forsvaret startet forhandlingene i august 2019, og har etter det gjennomført en rekke forhandlingsmøter uten at partene har klart å komme til enighet.

Arbeidstakerorganisasjonene har stått sammen i disse forhandlingene, og det er spesielt innenfor området knyttet til pensjonsopptjening på variable tillegg forhandlingene har vært krevende.

Parat forsvar kommer tilbake med mer informasjon om saken så snart vi har noe.

Forbundsleder i Parat forsvar Johan Hovde skulle gjerne sett at denne saken hadde blitt løst mellom partene. For ansatte som har en stor del av sin lønn som variable tillegg vil dette utgjøre mye i forhold til fremtidig pensjon, og frem til denne saken er løst vil mange av Forsvarets ansatte være pensjonstapere.