Etter mange forhandlingsmøter har partene sentralt i Forsvaret delegert fullmakten til å gjennomføre forhandlinger i dif. Innføring av nytt lønnssystem har medført at de tekniske løsningene også må endres. Dette er krevende for PLA, og vi ber om forståelse for at det tar tid å både endre datasystemet og få lagt inn de endringer som er i nytt lønnssystem. PLA jobber for at alle endringer skal komme med i år, men resulatet av lokale lønnsforhandlinger kommer ikke før på nyåret.

I hovedtrekk kan vi si at det i år er seniorene på militær og sivil side som har fått uttelling på det sentrale oppgjøret i Forsvaret.

  • Det vil si at sivilt ansatte over 60 år pr 1. mai med 25 års ansienitet har fått ett lønnstrinn (med unntak av førstekonsulenter som fikk på det sentrale oppgjøret i staten).
  • For militært ansatte er det de over 53 år som ville hatt lønnsutvikling i gammelt system, men som ikke får det i nytt system som har blitt ivaretatt.

Resultatet av forhandlingsmøtene finner du i vedlagt ProtokollRetningslinjer og Sikringslønn