Jorunn jobber til daglig som Ass G-1 ved HV-16 i Bjerkvik. har vært medlem av FSTL/Pefo/Parat forsvar siden 1996, og har erfaring som tillitsvalgt på nivå 1, 2 og 3.
Hun var HTV i HV i perioden 2010-2012 og gikk ut av vervet for å overta rollen som frikjøpt områdetillitsvalgt for Nord- og Midt-Norge. Jorunn har også vært styremedlem i forbundsstyret i en periode (4 år).  

Tom jobber til daglig som virksomhetskontroller (VK) ved HV-09 i Bergen.

Han har vært medlem av FSTL/Pefo/Parat forsvar siden 1995, og har erfaring som ATV, vara HTV i HV og fra forbundsstyret i en periode (4 år).

Jorunn og Tom har vært HTV og vara HTV sammen tidligere og har derfor god erfaring med samarbeid om både HV og i Parat forsvar. Vi ønsker lykke til med vervene!

Inger Hessen har gjort en utmerket innsats som HTV, men ønsket å gi stafettpinnen videre.