Hvorfor tar det ekstra lang tid med lokale lønnsforhandlinger i år?

I vedlegg 5 til hovedtariffavtalen i staten har taket for variable tillegg blitt fjernet med virkning fra 2020. Det er derfor viktig for oss å få avklart hvilke tillegg som vil være pensjongivende. Denne prosessen har tatt lang tid og medført at vi ikke har kommet videre med delegering av lokale lønnsforhandlinger.

Det som er klart er at det er avsatt 1,24 % pr 1. juli 2019 til lokale lønnsforhandlinger, og at din årslønn gikk opp pr. 1. mai 2019.

Neste møte angående lokale lønnsforhandlinger gjennomføres den 24 oktober. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter det.

Vi kan også informere om at Statens pensjonskasse har laget en pensjonskalkulator også for de som er født etter 1963. Gå gjerne inn på den for å beregne din pensjon. For de som er født før 1963 har pensjonskalkulatoren vært på plass lenge.

Pensjonskalkulator for de født etter 1963