Det har i år vært svært krevende lønnsforhandlinger, og vi er fortsatt ikke enige. Status pr i dag er at det er stillstand i forhandlingene og vi vet ikke når forhandlingene tas opp igjen. 

Vi vet derimot at virkningsdato for oppgjøret er 1. juli 2019. Det betyr at for hver måned som går uten at vi har kommet til enighet, vil det medføre en større etterbetaling for de som får lønnsøkning ved lokale lønnsforhandlinger i DIF.