– Forsvaret er ingen budsjettvinner i år, sier leder i Parat forsvar Johan Hovde.

Han sier at regjeringen følger opptrappingen av langtidsplanen for forsvarssektoren, men påpeker at det lå i kortene.– Parat forsvar hadde vel forventet at det lå mer penger i potten sett i lys av det sikkerhetspolitiske bilde som har endret seg dramatisk, sier Hovde.

Oppfyller ikke Natos krav om to prosent

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen er også kritisk til det han mener er for lave bevilgninger til Forsvaret. Til Dagens Næringsliv sier han at langtidsplanen for Forsvaret slik den ligger nå ikke er finansiert.
– Selv om Forsvaret fremstilles av regjeringen som en budsjettvinner, forklarer forsvarssjef Eirik Kristoffersen hvorfor det ikke er nok til å oppfylle langtidsplanen frem mot 2024, det som skal til for at Norge har god nok beredskap, reaksjonsevne og utholdenhet, skriver Dagens Næringsliv.

Avisen skriver også at Norge er det eneste allierte nabolandet til Russland som ikke oppfyller Natos krav om at to prosent av bruttonasjonalproduktet skal gå til Forsvaret.

Forsvarsminister Bjørn Aril Gram (Sp) uttaler til Dagens Næringsliv at han er klar over utfordringene Forsvaret møter og mener årsakene er sammensatte. Han sier det delvis skyldes forrige regjerings prioriteringer og at Forsvaret ikke har klart å frigjøre ressurser gjennom modernisering og effektivisering. Han påpeker også at det er utfordrende å styre forsvarsbudsjettet etter Natos mål om to prosent.
– Forsvarsutgiftenes andel av bruttonasjonalproduktet avhenger ikke bare av hvor mye som bevilges til forsvarsmål, men også hvordan norsk økonomi utvikler seg. De to siste årene har forsvarsbudsjettet økt med 24 prosent samtidig som andelen av bruttonasjonalprodukt av sunket fra 2 til 1,5 prosent, sier Gram til Dagens Næringsliv.

Bekymret for høyt arbeidspress og uforutsigbarhet

– Personellet er vår viktigste ressurs, sier Hovde, som er bekymret for de ansattes arbeidssituasjon.
Han forteller at Forsvaret står i kraftige omstillinger både i forvaltning og operativ virksomhet.
– De ansatte har levert på innsats i operasjoner ute som hjemme, og de har levert på effektiviseringskutt og innsparingskrav, sier Hovde.

Han mener Forsvarets ansatte ikke blir prioritert når det gjelder pensjonsopptjening. Sammen med omstillingene og kuttene skaper dette ugunstige arbeidsforhold.
– Vi skaper ikke operativ evne og vi får ikke det vi har til å virke gjennom at flere og flere slutter i Forsvaret på grunn av høyt arbeidspress og uforutsigbare rammebetingelser, sier Hovde.

Parat forsvar er også skuffet over at renholdspersonalet ikke tilbakeføres til Forsvaret.
– Vi kan ikke se at regjeringen følger opp Hurdalsplattformen knyttet til renholdstjenesten i forsvarssektoren. Det er svært skuffende å se den manglende politiske viljen til å ta tilbake tjenester som er satt ut til private leverandører. Renholdere og øvrige ansatte fortjener bedre, sier Hovde.