Parat forsvar er fornøyd med resultatet av den nye kompensasjonsavtalen i Forsvaret og mener at det er en rekke forbedringer for de ansatte i Forsvaret og ikke minst for våre medlemmer.

 Det kan trekkes frem noen punkter fra den nye avtalen:

  • Pendlerrettigheter økes fra 5 til 8 år (5.6.1)
  • Antall pendlerreiser har blitt likt for alle, med 30 t/r reiser pr år (5.6.3)
  • Mulighet for sivilt tilsatte å pendle, dersom man flytter med militært tilsatt (5.6.4.1)
  • Tilsatte som ikke har uniformsplikt skal få utlevert nødvendig utstyr/klær til bruk i felt (5.10.2)

Virkningsdato for avtalen er 1. august 2022, men det er viktig å få med seg at når det gjelder 5.6.1 så har partene i iverksettingsskrivet laget overgangsordninger som kan treffe personell som har mistet rettighetene.

Når det gjelder de andre i forsvarssektoren så er det ikke forhandlet for disse, men å tilslutte seg avtalen burde være fullt mulig.

Kompensasjonsavtalen fra 1 august 2022
Iverksettingsskriv til kompensasjonsavtalen