Partene i Forsvaret er endelig enige om lønnsoppgjøret for 2019! 

Vi gjør oppmerksom på at utbetaling starter så snart som mulig på nyåret, og avsluttes så snart som mulig. Dette betyr at ny lønn og etterbetaling av lønnsoppgjøret 2019 vil tilkomme den enkelte til ulike tidspunkter. Vi ber om at dere viser tålmodighet ved PLA, da det er mye arbeid som skal gjøres.

Legger ved en oversikt der du kan slå opp din lønnsøkning (Excel) (PDF for telefon) og cirka hva du får etterbetalt. Protokollen for lønnsoppgjøret 2019 vedlegges

Partene har ikke fått avklart hvilke tillegg i ATF som ikke skal være pensjonsgivende. Det forventes at partene finner en løsning på dette i nærmeste fremtid, og arbeidet med dette starter opp nå før jul.