Parat-leder Unn Kristin Olsen åpner det hele sammen med leder for Norges Politilederlag, Kjetil Ravlo. Deretter følger statssekretær John-Erik Vika fra Justis- og beredskapsdepartementet, ass. politidirektør Håkon Skulstad, riksadvokat Jørn Sigurd Maurud, høyskolelektor Knut Erik Gaustad fra Høyskolen Kristiania og IT-direktør i politiets IKT-tjenester, Cathrine Janson. Dora Thorhallsdottir avrunder onsdagen.

Torsdag får konferansen besøk av direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg, forsvarssjef Eirik Kristoffersen, professor ved UiB Ståle Einarsen og direktør for Patentstyret Kathrine Myhre.

Se hele programmet her