Les

Vi ivaretar dine interesser som arbeidstaker

Parat jobber for å ivareta medlemmers interesser som arbeidstakere.
Av Parat Publisert dato 22.09.2021 13:35 redigert 12.05.2022 14:14
  • Parat er medlemsstyrt og har en demokratisk struktur som ivaretar våre medlemmers interesser.
  • Parat legger til rette for yrkesorganisasjoner og nettverkssamarbeid som jobber for ditt yrke eller bransje.
  • Parat deltar i et sterkt trepartssamarbeid mellom myndigheter, arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner. Dette har betydning for samfunnsutviklingen i Norge – det bidrar til tillit og godt samarbeid og gir Norge en stor konkurransefordel når omstilling er viktig - du støtter opp om et godt arbeidsliv for framtiden ved å være medlem.

Sjekk parat.com for mer informasjon

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?