Les

Tillitsvalgte!

Tillitsvalgte er Parats gull

Parats tillitsvalgte er bærebjelken i organisasjonen vår. Derfor er Parats flaggsak for 2023 kort og godt "tillitsvalgte". Vi ønsker med årets flaggsak å feire våre tillitsvalgte og vise fram hvor viktig disse er på arbeidsplassen; for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet.
Av Parat Publisert dato 05.01.2023 11:20 redigert 18.04.2023 13:08
Parats hovedstyre utpeker hvert år en flaggsak som er aktuell, som skal gjøres godt kjent hos medlemmer og tillitsvalgte – og skal bidra til positiv oppmerksomhet for Parat. Årets flaggsak er Tillitsvalgte.

I år ønsker vi et ekstra fokus på våre tillitsvalgte som står på hver dag og gjør en kjempeviktig jobb for sin virksomhet, for sine medlemmer og for Parat. Våre tillitsvalgte legger ned en stor frivillig innsats og har et engasjement som betyr enormt mye for mange. Derfor er det viktig å synliggjøre denne innsatsen og vise frem verdien av våre tillitsvalgte.

Parats visjon er å gi våre medlemmer en bedre arbeidsdag – og dette gjelder i høyeste grad også for våre tillitsvalgte som er med å oppfylle visjonen. Derfor ønsker vi å bruke flaggsaken til å kartlegge arbeidsbetingelser og behov blant våre egne tillitsvalgte med mål om å gi også tillitsvalgtrollen en enda bedre arbeidshverdag.

Vi ønsker også å samle kunnskap og fakta i en rapport for å kunne påvirke arbeidsgivere og myndigheter til å støtte opp under tiltak og incentiver som er med på å gi bedre arbeidsbetingelser for tillitsvalgte på arbeidsplassen.

Gjennom året skal flaggsaken være tema på konferanser og møtepasser for medlemmer og tillitsvalgte – men også gjennom Parats ulike publikasjoner. 

I år ønsker vi også å knytte sammen de tre siste flaggsakene; Ledelse på norsk (2020-21), Arbeidsglede (2022) og Tillitsvalgte (2023). I et samarbeid med Høgskolen i Kristiania skal vi gjennomføre et forskningsbasert studiepoenggivende kurs for våre tillitsvalgte. Dette vil utforske sammenhengen mellom ledelse, selvledelse, medbestemmelse og arbeidsglede. Resultatene fra studiet vil danne grunnlag for flere fagartikler som følger den røde tråden fra flaggsakene og gir nyttige verktøy i tillitsvalgtrollen.

Det er også utarbeidet presentasjonsmateriell som kan brukes til medlemsmøter, temadager og andre faglige samlinger i regi av Parat. Ta gjerne kontakt med din nærmeste regionkonsulent for en hyggelig prat om årets flaggsak. 
 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup