Les

Stor tillitsvalgtsamling i Parat

Med Parat-leder Unn Kristin Olsen i spissen, er hele hovedstyret med regionutvalg samlet på Gardermoen. Foto: Trygve Bergsland.
Torsdag og fredag er samtlige hovedstyremedlemmer og representanter for regionutvalgene fra hele landet samlet på Gardermoen. Parat-leder Unn Kristin Olsen ønsker velkommen til to dager, der tillitsvalgte står i sentrum.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 27.01.2023 8:30 redigert 20.10.2023 9:25
Parat har årlig en sak som løftes spesielt frem, en flaggsak, som får ekstra oppmerksomhet. Årets flaggsak er tillitsvalgte, deres rolle og hvordan Parat kan bidra til å gjøre tillitsvalgtrollen enda mer attraktiv.

Organisasjon, verving og ytringsfrihet på jobben
Hovedstyret i Parat har satt ned et organisasjonsstrukturutvalg som har jobbet med regionutvalgenes funksjon og virke i fremtidens Parat, et utvalg der alle regionledere også har blitt oppfordret til å komme med innspill (se egen sak). Utvalget har vært ledet av Hilde Bjørklund (hovedstyremedlem og ansatt i Cappelen Damm). Med seg i utvalget har hun hatt med seg Agathe Osland Hellesen (hovedstyremedlem og ansatt i NAV), Hajo Schmidt-Horix (hovedstyremedlem og ansatt i Norad) og Anneli Nyberg som er nestleder i Parat. Som administrativ ressurs har utvalget hatt med seg Ragnar Eggesvik.

Andre poster på samlingen er vervearbeidet i Parat, ny læringsplattform og Parat-appen.

Fredag møter forsamlingen Anki Gerhardsen som har sittet som medlem av Ytringsfrihetskommisjonen. Gerhardsen presenterer ytringsfrihetskommisjonens rapport, med særlig vekt på arbeidet med ytringsfrihet på jobben.

Før deltagerne tar helg, møter de også YS-leder Hans-Erik Skjæggerud som redegjør for hvilke veivalg og strategier det jobbes med på overordnet nivå i YS. Parat, sammen med ti andre forbund, utgjør YS totalt 230.000 medlemmer.
 
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup