Les

Søk om støtte til kurs og videreutdanning

Alle som har vært betalende medlem av Parat i minst ett år kan søke stipend på inntil 20 000,- kroner pr. år
Av Parat Publisert dato 22.09.2021 14:15 redigert 12.05.2022 14:23
  • Videreutdanning/kompetanseutvikling innen eget fag- eller yrkesområde
  • Videregående organisasjonsfaglig opplæring
  • Omskolering/kvalifisering til annet yrke
  • Kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering

Sjekk parat.com/kompetanse for mer informasjon

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?