Les

Små handlinger på jobben kan gjøre stor forskjell

Gjennom små bekreftelser og mikroløft kan vi skape en mer inkluderende, rausere og vennligere arbeidsplass. Det er en enkel og effektiv oppskrift på økt arbeidsglede.  
Av Irmelin Drake og førsteamanuensis Laura Traavik Publisert dato 07.02.2022 11:25 redigert 07.02.2022 14:42
Tekst: Førsteamanuensis Irmelin Drake og førsteamanuensis Laura Traavik, begge tilknyttet Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania.

Vi lever i en tid som preges av omstillingsbehov, endringer og utfordringer, både for individer og organisasjoner. Dugnadsånden vi kunne se i begynnelsen av pandemien, ser ut til å ha mistet kraften sin. Mange har gått lei. Det føles som man ikke har mer å gi eller gå på. Så hva gjør vi? 

Er det mulig å finne frem til nye kilder for pågangsmot og arbeidsglede? Kan vi få lyset til å skinne på arbeidsplassene igjen og bidra til løftende samtaler og samvær kollegaer og samarbeidspartnere imellom? 

Vi mener ja, og tenker at det er på tide å la lyset skinne i arbeidshverdagene våre igjen.  

Små handlinger som løfter
I forskningen på inkludering i arbeidslivet var man lenge opptatt av hvordan vi kan forhindre negative og diskriminerende handlinger, strukturer og normer. 

Nyere forskning har utvidet perspektivet til å studere hvordan vi proaktivt kan legge til rette for å skape et mer positivt og inkluderende arbeidsmiljø.  

Gjennom små mikrobekreftelser og mikroløft, kan vi sammen bidra til en mer inkluderende, rausere og vennligere arbeidsplass.   

Mikrobekreftelse er en type handling som handler om å se andre og bekrefte deres bidrag til arbeidsmiljøet og/eller det arbeidet som utføres. Mikrobekreftelser er gester som viser at vi bryr oss om, og gir ære til andre. Det er hverdagslige handlinger som alle kan få til uten vidløftige planer eller en omfattende innsats. Det kan være å gi et anerkjennende lite nikk, eller et lite heiarop.

Mikrobekreftelser gjenkjenner og validerer individer på måter som gir et godt utgangspunkt for at de skal trives bedre på jobben.  

Mikroløft definerer vi som små handlinger, ofte av kortvarig eller umiddelbar karakter, som har til hensikt å løfte andre og gjøre noe positivt for akkurat dem. Det kan være å tilby en kollega å oppsummere (debriefe) et møte som hun ledet, og sørge for å gripe fatt i det som var bra, og dele det videre. Det kan være å delta på et frokostseminar som en kollega skal holde, og sørge for at det er minst et interessert fjes i forsamlingen. Eller det kan handle om å ta med et wienerbrød til kontornaboen din når han har sittet og jobbet iherdig på et prosjekt.  

Eksempler som inspirerer
På vår egen arbeidsplass, Høyskolen Kristiania, er vi ofte vitne til mikrobekreftelser og mikroløft blant kolleger. Det kan for eksempel være:

når en medarbeider sender deg en epost med emneteksten «informasjonen du sendte meg var nyttig, takk» 
når en medarbeider gir en leder ros for å ha ledet et møte med humor og energi
når en medarbeider deler en anerkjennelse med andre som også har bidratt til det gode resultatet; «Jeg kunne ikke ha gjort det alene, Anne i ressurs har hjulpet mye til» 
når en kollega går forbi kontoret ditt og spør om hun skal hente en kaffe til deg
når en kollega skriver en positiv setning på en post-it-lapp og etterlater det på pulten din

Slike små handlinger som viser at noen ser deg, at noen bryr seg om deg, kan ha stor betydning.

Negative handlinger bryter ned, positive handlinger bygger opp
For å skape trygghet og trivsel på arbeidsplassen er det selvfølgelig viktig å forhindre små dårlige handlinger – mikroaggresjoner, som for eksempel krenkende vitser. Ensidig fokus på hva vi ikke skal gjøre, fører imidlertid ikke til at vi bygger noe nytt, eller tilfører positiv energi. 

Vi vet at små negative handlinger gjør mye vondt, men vi vet samtidig at små positive handlinger kan gjøre mye godt for et arbeidsmiljø.

Vi kan alle være med på å skape arbeidsglede gjennom små handlinger som viser at vi verdsetter hverandres innsats og støtter hverandre. På jobben er vi gjensidig avhengige av hverandre i mange av oppgavene vi utfører. Vi er avhengige av hverandre for å bygge et godt arbeidsmiljø. Når vi ser hverandre og verdsetter hverandre, bidrar vi til å utvikle et inkluderende miljø og en trivelig arbeidsplass. 

Du får energi av å hjelpe og støtte andre

Det betyr på ingen måte at du skal være falsk eller dikte opp hyggelige ting å si til noen, det blir raskt gjennomskuet. Det er bare å bli bedre til å legge merke til det du opplever som positivt hos andre, og anerkjenne dette overfor dem. Det trenger heller ikke være så gjennomtenkt eller ‘dypt’ det du kommer med, stol på impulsene dine og gi støtte eller anerkjennelse når det føles naturlig. Mikrobekreftelser og mikroløft handler om de små hverdagslige handlingene som mest av alt viser at dere vil hverandre vel, og om å se andre og vise at du ser dem.  

Forskning viser at noe av det mest energibringende vi kan gjøre i løpet av arbeidsdagen, er å hjelpe og støtte andre. Ønsker vi hverandre vel og finner små ting vi kan gjøre for å bekrefte og løfte andre, vil vi ikke bare kunne smitte dem med positiv energi, men også oss selv. 

I så fall bidrar du til å lyse opp arbeidshverdagen, og bygger en inkluderende arbeidsplass hvor flere kan føle seg betydningsfull og verdsatt - en handling om gangen.

Du kan for eksempel starte med følgende små handlinger:

1. Tenk over hvem som har bidratt til at du lykkes i å gjøre en god jobb og oppnådd gode resultater. Finn en måte å si takk til vedkommende på. 
2. Muntre opp en kollega.
3. Gi komplimenter når en kollega gjør en god jobb.
4. Inviter en kollega til å spise lunsj eller ta en kaffe sammen.
5. Spør en kollega om hun/han/hen trenger hjelp.
6. Hils på kolleger om morgenen. Småprat litt hvis du treffer på noen i heisen eller på vei til arbeidsplassen din.

Referanser:
Chancellor, J., Margolis, S., Jacobs Bao, K., & Lyubomirsky, S. (2018). Everyday prosociality in the workplace: The reinforcing benefits of giving, getting, and glimpsing. Emotion, 18(4), 507. 

Fritz, C., Lam, C. F., & Spreitzer, G. M. (2011). It's the little things that matter: An examination of knowledge workers' energy management. Academy of Management Perspectives, 25(3), 28-39.


Rowe, M. (2008). Micro-affirmations and micro-inequities. Journal of the International Ombudsman Association, 1(1), 45-48. 

Shore, L. M., Cleveland, J. N., & Sanchez, D. (2018). Inclusive workplaces: A review and model. Human Resource Management Review, 28(2), 176-189. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.07.003© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?