Les

Parat forhandler om lønns- og arbeidsvilkår og rådgir medlemmer

Vi forhandler og bistår deg i både kollektive og individuelle avtaler
Av Parat Publisert dato 22.09.2021 13:30 redigert 12.05.2022 14:14
  • Parat har en egen forhandlingsavdeling som består av jurister, advokater, samfunnsvitere og økonomer med lang erfaring fra sentrale og lokale forhandlinger, tariffrevisjoner, organisasjonsarbeid og økonomisk analyse.
  • Avdelingen har ansvaret for all saksbehandling og forhandlinger knyttet til hovedavtaler, hovedtariffavtaler og tariffavtaler, overenskomster i privat og offentlig sektor.
  • Avdelingen bistår både tillitsvalgte og medlemmer direkte.
Sjekk vår nettside for mer informasjon
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?