Les

Ja til arbeidsglede!

Ja til arbeidsglede!

Arbeidsglede er årets flaggsak. Etter noen krevende år med permitteringer, hjemmekontor og en arbeidshverdag de færreste hadde forutsett – har hovedstyret i Parat besluttet at flaggsaken for 2022 er nettopp arbeidsglede.
Av Parat Publisert dato 07.02.2022 11:35 redigert 17.08.2022 10:58
Det er en tradisjon i Parat at hovedstyret hvert år utpeker en flaggsak. Flaggsaken skal være aktuell, gjøres godt kjent hos medlemmer og tillitsvalgte – og skal bidra til positiv oppmerksomhet for Parat. I år er flaggsaken arbeidsglede. 
Leder i Parat, Unn Kristin Olsen sier at ingen noen gang blitt utbrent eller syke av for mye arbeidsglede. 
– Nå mener vi det er tid for godhet og glede. Ja, rett og slett ha det gøy i arbeidslivet, sier forbundslederen. 

Det er en engasjert forbundsleder som forteller om hvordan norske arbeidsplasser bruker store ressurser på å måle og fremme medarbeidertilfredshet, i den tro at tilfredse medarbeidere er mer effektive, mer lojale og mindre syke. 

Det er en tese forbundslederen ikke helt vil gå god for. Nettopp derfor vil hun sette jobbtilfredshet i baksetet, og heller fokusere på arbeidsglede. 
– Arbeidsglede fører til mer jobbengasjement, og gjennom forskningen har man gjort funn som viser at arbeidsglede både utløser lønnsomhet og økt produktivitet. Og best av alt, arbeidsglede er smittsomt, sier Unn Kristin Olsen. 
Flaggsaken vil blant annet bli belyst gjennom året på konferanser, møteplasser for medlemmer og tillitsvalgte - og gjennom Parats ulike publikasjoner. 

I år har vi gjennom et samarbeid med Høgskolen i Kristiania fått utarbeidet en rekke fagartikler knyttet til Arbeidsglede som du kan lese på denne siden – og i september lanserer vi i samarbeid med det samme fagmiljøet en felles forskningsrapport under tittelen «Arbeidsglede» – moteord eller nødvendighet? En kunnskapsoversikt». 

Det er også utarbeidet presentasjonsmateriell som kan brukes til medlemsmøter, temadager og andre faglige samlinger i regi av Parat. Ta gjerne kontakt med din nærmeste regionkonsulent for en hyggelig prat om arbeidsglede. 

© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?