Les

– Et bedre arbeidsliv ligger foran oss

"Vi er Parat – og vi jobber for at du skal få en enda bedre arbeidsdag!"

Parat er en skapende kraft for en stadig bedre arbeidshverdag.

Vi mener at tillit er vår viktigste verdi.
Vi mener at de beste løsningene vinner og vi tror på partipolitisk uavhengighet.
Vi mener at dialog er nøkkelen til å søke løsninger i fellesskap.
Vi mener at mangfold gir flere ideer og bedre beslutninger.
Vi mener at inkludering vil løfte alle.
Vi mener at trygghet frigjør energi.

Vi mener at teknologi gir muligheter til nye jobber. Til å dekke nye behov.
Vi mener at kvalitet på varer og tjenester vil lønne seg.
Vi mener det grønne skiftet gir bærekraft og flere jobber.
Vi mener at arbeidstakere er nøkkelen til innovasjon.

Og vi vet.

At utfordringene som kommer vil ledsages av løsninger.
At et bedre arbeidsliv ligger foran oss.

Vi er Parat.
© Parat
– din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Parats presserom
RSS nyhetsstrøm


Våre nettsteder:

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com 
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere
parat.com/UNG

Vi er Parat 

– og vi jobber for at du
skal få en enda bedre
arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Kontakt oss 

Tlf  +47 482 10 100

post@parat.com
webmaster@parat.com
medlem@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0187 Oslo

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup